Nuo 2021 m. sausio mėn. iki 2021 gegužės mėn. veikė trys Nacionalinės šeimos tarybos darbo grupės:
NŠT I darbo grupė (savivaldybių šeimų tarybų atstovai)
NŠT II darbo grupė (šeimų ir su šeimomis dirbančių organizacijų atstovai)
NŠT III darbo grupė (mokslininkų atstovai)