Nacionalinė šeimos taryba – Seimui atskaitinga šeimos politikos formavimo ir įgyvendinimo vertinimo patariamoji institucija. Taryba yra iš valstybės biudžeto išlaikoma biudžetinė įstaiga. Tarybos savininko teises ir pareigas įgyvendina Seimas. Tarybos buveinė yra Vilniuje. Taryba sudaroma 4 metų kadencijai. Tarybą sudaro 15 narių: penki savivaldybių šeimų tarybų atstovai, trys mokslo ir studijų institucijų atstovai, tyrinėjantys šeimos politikos klausimusseptyni šeimų organizacijų ir su šeimomis dirbančių organizacijų atstovai.

Nacionalinė šeimos taryba patvirtinta 2020 m. birželio 4 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr. XIII-3014

Nacionalinės šeimos tarybos sudėtis

1) Viktorija Čepukienė – mokslo ir studijų institucijų atstovė;
2) Lijana Gvaldaitė – mokslo ir studijų institucijų atstovė;
3) Ramunė Jurkuvienė – savivaldybių šeimų tarybų atstovė;
4) Roma Jusienė – mokslo ir studijų institucijų atstovė;
5) Danutė Laivienė – savivaldybių šeimų tarybų atstovė;
6) Jolanta Lipkevičienė – šeimų organizacijų ir su šeimomis dirbančių organizacijų atstovė;
7) Kristina Malinovska – savivaldybių šeimų tarybų atstovė;
8) Indrė Pavinkšnienė – šeimų organizacijų ir su šeimomis dirbančių organizacijų atstovė;
9) Jolanta Ramonienė – šeimų organizacijų ir su šeimomis dirbančių organizacijų atstovė;
10) Daiva Riklienė – savivaldybių šeimų tarybų atstovė;
11) Kristina Senkuvienė – šeimų organizacijų ir su šeimomis dirbančių organizacijų atstovė;
12) Rima Sitavičienė – šeimų organizacijų ir su šeimomis dirbančių organizacijų atstovė;
13) Vytis Turonis – šeimų organizacijų ir su šeimomis dirbančių organizacijų atstovas;
14) Inga Ulevičiūtė-Rukšėnienė – šeimų organizacijų ir su šeimomis dirbančių organizacijų atstovė;
15) Dalia Vilkauskienė – savivaldybių šeimų tarybų atstovė.