Data Pavadinimas Veiksmas
2023-12-04 Nacionalinė šeimos taryba kartu su kitomis Seimui atskaitingomis ekspertinėmis institucijomis pateikė bendrą atsiliepimą dėl Seimui atskaitingų ekspertinių institucijų pertvarkos projekto parsisiųsti
2023-11-22 Nacionalinė šeimos taryba pateikė rezoliuciją Lietuvos Respublikos Prezidentui, LR Seimo Pirmininkei, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministrei, LR Sveikatos apsaugos ministrui, LR Seimo nariams, Savivaldybių Šeimos taryboms/ komisijoms "Dėl intervencijos smurto artimoje aplinkoje atvejų" parsisiųsti
2023-10-30 Nacionalinė šeimos taryba pateikė pasiūlymus LR Vyriausybės Peticijų komisijai dėl Gyvenimo įgūdžių programos parsisiųsti
2023-08-21 Nacionalinė šeimos taryba pateikė pasiūlymus Lietuvos Respublikos Seimo Ateities komitetui, Lietuvos Respublikos Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetui, Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komitetui dėl Nacionalinės šeimos tarybos pasiūlymų Valstybės pažangos strategijai parsisiųsti
2023-06-01 Nacionalinė šeimos taryba pateikė pasiūlymus Lietuvos Respublikos Vyriausybei dėl Nacionalinės šeimos tarybos strateginės ambicijos parsisiųsti
2023-05-02 Nacionalinė šeimos taryba pateikė pasiūlymus LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl Lietuvos Respublikos Šeimos stiprinimo įstatymo 9 straipsnio tobulinimo parsisiųsti
2023-04-24 Nacionalinė šeimos taryba pateikė pasiūlymus Lietuvos Respublikos Seimo Ateities komitetui dėl Lietuvos Respublikos Seimo rezoliucijos "Dėl demografijos politikos Lietuvoje ateities" parsisiųsti
2022-12-08 Nacionalinė šeimos taryba pateikė rezoliuciją Lietuvos Respublikos Prezidentui, LR Seimo Pirmininkei, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministrei, LR Sveikatos apsaugos ministrui, LR Švietimo, mokslo ir sporto ministrei, LR Seimo nariams, Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentui, savivaldybių Šeimos taryboms/ komisijoms dėl skyrybų problematikos parsisiųsti
2022-11-16 Nacionalinė šeimos taryba pateikė rezoliuciją Lietuvos Respublikos Prezidentui, LR Seimo Pirmininkei, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministrei, LR Sveikatos apsaugos ministrui, LR Seimo nariams, Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentui, savivaldybės Šeimos taryboms/komisijoms dėl nepilnamečių alkoholio ir kitų psichotropinių medžiagų vartojimo parsisiųsti
2022-06-20 Nacionalinė šeimos taryba pateikė pasiūlymus Lietuvos Respublikos Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetui dėl Civilinės sąjungos įstatymo projekto Nr. XIVP-1694 parsisiųsti
2022-06-14 Nacionalinė šeimos taryba pateikė pastabas Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymo projekto derinimo parsisiųsti
2022-04-12 Nacionalinė šeimos taryba pateikė pasiūlymus Lietuvos Respublikos Socialinių reikalų ir darbo komitetui dėl Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 1, 5, 111, 16, 19, 20, 22, 23, 24 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo priedu įstatymo projekto Nr. XIVP-1439 parsisiųsti
2022-04-12 Nacionalinė šeimos taryba pateikė pasiūlymus Lietuvos Respublikos Socialinių reikalų ir darbo komitetui dėl Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 1, 5, 111, 16, 19, 20, 22, 23, 24 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo priedu įstatymo projekto Nr. XIVP-1439 PRIEDAS parsisiųsti
2022-01-04 Nacionalinė šeimos taryba pateikė pasiūlymus Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komitetui dėl Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo Nr. XI-1425 pakeitimo įstatymo projekto (naujos redakcijos) parsisiųsti
2021-12-06 Nacionalinė šeimos taryba pateikė pastabas Lietuvos Respublikos Socialinių reikalų ir darbo komitetui dėl vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. I-1234 18 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIVP-845 parsisiųsti
2021-08-02 Nacionalinė šeimos taryba pateikė pastabas bei pasiūlymus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai parengtiems projektams: Lietuvos Respublikos darbo kodekso įstatymo projektui, Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo projektui ir Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo projektui. parsisiųsti
2021-06-15 Nacionalinė šeimos taryba pateikė nuomonę raštu Švietimo, mokslo ir sporto ministrei, Seimo švietimo ir mokslo komitetui „Dėl rengimo šeimai ir gyvenimo įgūdžių programos“. parsisiųsti
2021-04-09 Nacionalinė šeimos taryba pateikė pasiūlymus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai „Dėl ilgalaikės šeimos politikos plėtros programos“. parsisiųsti
2021-02-10 Nacionalinė šeimos taryba pateikė pasiūlymus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai Aštuonioliktosios Vyriausybės programos priemonių įgyvendinimo planui. parsisiųsti
2020-11-09 Nacionalinė šeimos taryba pateikė pasiūlymus Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komitetui „Dėl Švietimo įstatymo Nr. I-1489 2, 7, 8, 9, 24, 33, 36, 47, 67 straipsnių pakeitimo įstatymo“. parsisiųsti