Dr. Lijana Gvaldaitė – laikinai atliekanti Tarybos pirmininko pareigas

Pirmininkės kalendorius

Vilniaus universiteto docentė, Nacionalinės šeimos tarybos narė, turinti ilgametę tyrimų, dėstymo ir tiesioginio praktinio  darbo patirtį vaiko ir šeimos gerovės srityse, dalyvauja visuomeninėje veikloje įvairiais vaiko ir šeimos klausimais.  

2023 m. birželio 12 d. Lietuvos Respublikos Seimo sprendimu Nr. SV-S-996 pavesta Nacionalinės šeimos tarybos narei Lijanai Gvaldaitei laikinai, iki nuolatinio Nacionalinės šeimos tarybos pirmininko paskyrimo, atlikti Nacionalinės šeimos tarybos pirmininko funkcijas. 

Išsilavinimas 

2001-2006 m. Socialinių mokslų (edukologija) doktorantūra Vilniaus universitete ir Vilniaus pedagoginiame universitete, socialinių mokslų daktaro diplomas.  

1996-2000 m. Socialinio darbo studijos Milano šv. Širdies katalikiškajame universitete, socialinio darbo universitetinis diplomas.  

1990 – 1996 m. Prancūzų filologijos bakalauro ir magistrantūros studijos Vilniaus universitete, prancūzų kalbos magistro diplomas.  

Mokslinės stažuotės vaiko ir šeimos gerovės srityse Italijoje, Jungtinėje Karalystėje, JAV.  

Darbo patirtis:  

Nuo 2014 m. iki dabar Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Sociologijos ir socialinio darbo instituto docentė.

2006-2014 m. Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Socialinio darbo katedros lektorė.    

2000-2006 m. Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Socialinio darbo katedros asistentė. 

20022009 m. VšĮ SOTAS (Socialinės tarnystės savanoriai) direktorė.   

2000-2002 m. Projektų koordinatorė  Vilniaus arkivyskupijos šeimos centre.   

1993-1996 m. Vertėja „Diskusijos” vertimų biure, Lietuvos darbininkų sąjungoje, Vilniaus arkivyskupijos šeimos centre.  

Dr. Ramunė Jurkuvienė – Nacionalinės šeimos tarybos pirmininkė (2020-2023)

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto docentė, Kauno miesto savivaldybės Šeimos tarybos pirmininkė, aktyviai dalyvauja nevyriausybinių organizacijų veikloje. Turi ilgametę patirtį socialinės politikos formavime.

2020 m. spalio 1 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr. XII-3323 paskirta Nacionalinės šeimos tarybos pirmininke

Išsilavinimas:

1974-1982 m. baigė Kauno medicinos institutą, gydytoja.
1992-1995 m. Socialinio darbo magistratūra.
1997-2003 m. Sociologijos doktorantūra.
2002-2004 m. mokėsi supervizijos Miunsterio akademijos (Vokietija), Lietuvos Caritas ir Vytauto Didžiojo universiteto organizuotose supervizijos studijose, tapo supervizore.
2003-2004 m. dalyvavo supervizijos įgūdžių ugdymo mokymuose, kuriuos vedė specialistai iš JAV, Australijos ir Švedijos. Juos baigė.
Stažuotės Olandijoje, Vokietijoje, Švedijoje

Darbo patirtis:

2004-2023 m. Lietuvos sveikatos universiteto docentė.
2012-2019 m. Marijampolės kolegijos, Socialinio darbo katedros docentė.
2011-2012 m. Socialinės apsaugos ir darbo ministro patarėja.
2003-2005 m. Vytauto Didžiojo universiteto lektorė.
2002-2005 m. Kauno kolegijos Socialinio darbo katedros vedėja, docentė.
1997-2003 m. Kauno Vytauto Didžiojo universitetas, asistentė.
1988 -1993 m. Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos V kardiochirurginio skyriaus vedėja.
1983-1987 m. Salako ambulatorija Zarasų raj. vyr. gydytoja.
Vedė supervizijas nuo 2004 m.

Events Calendar

Pirmininkės darbotvarkė

Calendar of Susitikimai

Pr Pr

A An

T Tr

K Kt

Pn Pn

Š Št

S Sk

1 Susitikimas,

1 Susitikimas,

0 susitikimai,

1 Susitikimas,

0 susitikimai,

0 susitikimai,

0 susitikimai,

1 Susitikimas,

0 susitikimai,

1 Susitikimas,

0 susitikimai,

0 susitikimai,

1 Susitikimas,

1 Susitikimas,

0 susitikimai,

1 Susitikimas,

0 susitikimai,

0 susitikimai,

0 susitikimai,

0 susitikimai,

0 susitikimai,

0 susitikimai,

0 susitikimai,

0 susitikimai,

0 susitikimai,

0 susitikimai,

0 susitikimai,

0 susitikimai,

0 susitikimai,

0 susitikimai,

0 susitikimai,

0 susitikimai,

0 susitikimai,