2023 m. metinis pranešimas apie tarpinstitucinį bendradarbiavimą formuojant ir įgyvendinant šeimos politiką Lietuvoje

parsisiųsti

2022 m. metinis pranešimas apie Lietuvos demografinės situacijos tendencijas viešosios politikos kontekste

parsisiųsti

2021 m. metinis pranešimas apie šeimų būklę Lietuvoje

parsisiųsti