„Šeimų NVO mugė 2022″ šiais metais įvyko liepos pirmą dieną. Tai tęstinis renginys. Anksčiau tokia Šeimų NVO mugė vykdavo Karklėje, prie jūros, kaip projekto dalis. Šiais metais projektinis finansavimas nebuvo gautas, bet poreikis susitikti ir aptarti šeimų atstovavimo klausimus su šeimų nevyriausybinėmis organizacijomis buvo akivaizdus. Dalyvavo dešimties šeimų nevyriausybinių organizacijų atstovai (Nacionalinės šeimos taryba, Nacionalinė šeimų tėvų asociacija, Laisvos visuomenės institutas, Lietuvos tėvų forumas, VšĮ Šeimų centras „Būkime kartu“, „Šeimos institutas“, Kauno šeimos taryba, Marijampolės šeimos taryba, MTPC, NAMS). Dialogo kultūros atmosfera leido paliesti įvairius šeimų atstovavimo aspektus. Advokataujant šeimą svarbu suvokti, kad tai nėra kažkieno siauro intereso gynimas, – tai atkreipimas dėmesio, kokioje situacijos yra visos mūsų valstybės ir visuomenės pagrindas – ŠEIMA. Visų mūsų gyvybinis interesas pasirūpinti jos stiprumu.
Susitikimo metu buvo pasikeista šeimų situacijos stebėsena, kuri atliekama savivaldybių šeimos tarybose. Su šeimomis dirbančios ir jas atstovaujančios nevyriausybinės organizacijos išsakė šeimų aktualijas. Aptartos galimybės jas kelti savivaldybiniu ir nacionaliniu lygmeniu.
Atkreiptas dėmesys į darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimo, šeimų skyrybų problematiką, priklausomybės ligų paplitimą ir augimą paauglių tarpe. Diskusijų metu išaiškėjo, kad mediacija skyrybų atveju labai svarbi, bet ji turėtų būti taikoma žymiai anksčiau, t.y. iki skyrybų, nes šeimos dažnai nemoka spręsti konfliktų, atpažinti savo jausmų, neturi gebėjimų tvarkytis su emocijomis. Komunikacijos ir konfliktų sprendimo mokymas turėtų prasidėti dar vaikystėje. Džiugu, kad Lietuvoje pradėtas taikyti Mokyklinės mediacijos metodas, jo subtilybių apmokyta dalis mokytojų ir vaikų. Iškyla tokių apmokymų ir paslaugos teikimo apmokėjimo klausimas. Jei Vaikų dienos centrų ir kitų projektais anksčiau finansuotų paslaugas teikiančių organizacijų veiklos apmokėjimą sprendžia šių institucijų akreditacija, tai kitos NVO teikiamos paslaugos iki šiol finansavimo problemos sprendimo neturi. Pastebėtas skirtumas tarp siekinių, kuriant Nevyriausybinių organizacijų kokybės standartus ir realybėje vykstančių procesų.
Pastebėta, kad Europos Komisijoje svarstomos keturios direktyvos, kurios palies ir šeimas: svarbu išnagrinėti šias direktyvas iš šeimų perspektyvos. Iš vaikų perspektyvos būtų svarbu išanalizuoti darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimą, nes vaikai turi teisę būti su savo tėvu ir motina, o ne vien prižiūrimi svetimų žmonių.
Problemos gali būti analizuojamos konferencijų ar apvalaus stalo formate.