2022 m. rugpjūčio 18 d. Vilkaviškyje įvyko Nacionalinės šeimos tarybos ir Vilkaviškio rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus pavaduotojos, Vilkaviškio rajono Šeimos komisijos pirmininkės bei Nacionalinės šeimos tarybos narės Daivos Riklienės organizuotas susitikimas „Savivaldybės šeimos tarybos/komisijos veiklos stiprinimas Marijampolės apskrityje“.

Susitikimo tikslas – plėtoti šeimos politikos formavimo galimybes per šeimos tarybų/komisijų veiklą, kuriant šeimai palankią aplinką savivaldybėse, regioniniu ir  nacionaliniu mastu. Pasidalinti gerąja veiklos patirtimi, įtraukiant šeimų bei su šeimomis dirbančių organizacijų atstovus, stiprinant  šeimų interesų atstovavimo iniciatyvas, sprendžiant kylančius iššūkius, plėtojant tarpinstitucinio bendradarbiavimo stiprinimo galimybes.

Susitikime dalyvavo atstovai iš skirtingų Marijampolės apskrities savivaldybių: savivaldybės šeimos tarybų, komisijos nariai ar savivaldybės deleguoti atstovai.

 

 

 

 

 

 

Sveikinimo žodį tarė Vilkaviškio rajono savivaldybės meras Algirdas Neiberka ir Vilkaviškio rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus pavaduotoja, Vilkaviškio rajono Šeimos komisijos pirmininkė bei Nacionalinės šeimos tarybos narė Daiva Riklienė.

Daiva Riklienė pristatė Vilkaviškio rajono Šeimos komisijos veiklos kryptis bei problemas, kurias tenka spręsti. Taip pat pranešimo metu buvo atkreiptas dėmesys į sprendimų priėmėjų poreikį bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis formuojant šeimos politiką. D. Riklienė pasidžiaugė įgyvendintais sprendimais dėl šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimo: įkurti vaikų dienos centrai, skiriamas finansavimo popamokinei veiklai ir kompensuojamos kitas priemonės, stiprinančios ugdymo plėtrą rajone.

 

Doc.dr. Ramunė Jurkuvienė, LSMU, Nacionalinės šeimos tarybos pirmininkė, skaitė pranešimą „Nacionalinės šeimos tarybos paskirtis ir misija formuojant šeimos politiką Lietuvoje“, kuriame buvo akcentuota, kad šeimų tarybų bei komisijų nariai, nevyriausybinių organizacijų ir kiti savivaldybių institucijų bei įstaigų darbuotojai taip pat nemenka dalimi yra politikos formuotojai. R. Jurkuvienė atkreipė dėmesį, jog yra svarbu išlaikyti šeimos politikos nuoseklumą ir ilgalaikiškumą. Reikalinga vykdyti nuolatinę šeimų poreikių ir situacijos stebėseną bei priemonių, užtikrinančių šeimos įgalinimą, kuriuo būti pasiektas šeimos stiprinimas visuomenėje. Pranešime taip pat buvo pristatyta, kaip šeimos modelis yra susijęs su įvairiomis kitomis sistemomis (edukacijos, sveikatos, socialine, ūkio-ekonomine, etnokultūrine, teisės saugos sistema).

Antrąjį renginio pranešimą „Šeimų advokacija:  komunikacija ir bendradarbiavimas tarp organizacijų“ skaitė doc. dr. Vincentas Vobolevičius, ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto dėstytojas. Šio pranešimo, kurio metu buvo kalbama apie tai, kaip kurti ir vystyti ryšius tarp viešojo ir privataus sektoriaus.

Po pietų pertraukos vyko darbas grupėse, atliekant praktinę užduotį, kurios metu buvo taikoma V. Vobolevičiaus pristatyta teorija – kaip įgyvendinti visapusišką bendradarbiavimą tarp institucijų ir palaikyti dialogą su kitomis suinteresuotomis grupėmis. Susitikimo dalyvių aptartos temos: vyresnio amžiaus asmenų vienišumas, vaikų pavežėjimas į/iš neformalių švietimo veiklų ir prevencinė pagalba šeimoms dar prieš pasirenkant skyrybas.

Dėkojame visiems dalyviams ir tikimės tęsti šiuos susitikimus su kitų savivaldybių atstovais.

 

Giedrės Lenkaitės nuotraukos