Nacionalinė Šeimos Taryba (toliau – NŠT) Seimui pateikė savo išvadą dėl Seime svarstomo Civilinės sąjungos įstatymo (NŠT pasiūlymai dėl Civilinės sąjungos projekto). NŠT atstovas Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto organizuotų klausymų metu kritiškai atsiliepė apie siūlomą Civilinės sąjungos projektą. Jis paneigė kai kurių suinteresuotų asmenų teiginius, kad Civilinės sąjungos įstatymas nėra susijęs su šeimos teisinių santykių reglamentavimu: ,,mes Nacionalinėje Šeimos Taryboje, analizuodami šį projektą, neabejotinai matome, kad šeimos teisiniai santykiai yra svarbi šio įstatymo projekto sudedamoji dalis. Kad tinkamai būtų atribojami šiame įstatymo projekte teisiniai santykiai nuo teisinių šeimos santykių, reikia išspręsti nemažai teisinių problemų“ – V. Turonis.

Daugelis dabar siūlomų neva naujų teisinių nuostatų yra kopijuojama iš Civilinio kodekso trečiosios knygos, kuri įtvirtina šeimos teisinius santykius. Taip pat Civilinę sąjungą sudariusiems asmenims būtų priskiriamos neapibrėžtos apimties teisės, kurias įstatymai numato partneriams. Beveik dvidešimt metų Seimas priiminėjo teisės aktus, kuriuose vienaip ar kitaip teisės būdavo įtvirtinamos ir partneriams, turint omenyje Civiliniame kodekse esančią nuostatą, kad partneriais galėtų būti tik vyras su moterimi. Šios nuostatos dabar siūloma atsisakyti. Tokiu būdu teises ir pareigas, kurias Seimas norėjo suteikti tik vyro ir moters poroms, dabar būtų prieinamos ir Civilinę sąjungą sudariusiems tos pačios lyties asmenims. Klausymų metu paaiškėjo, kad net Teisingumo ministerijai būtų sunku pateikti išsamų šių teisių ir pareigų sąrašą, todėl dabar nėra galimybės tiksliai nustatyti, kokia yra dabartiniu projektu siūloma teisių ir pareigų apimtis bei turinys. Galima konstatuoti tik vieną, kad visi šie teisės aktai, kuriuose yra įtvirtintas partnerystės terminas yra siejami su šeimos narių teisėmis ir pareigomis, todėl akivaizdu, kad teigti jog Civilinės sąjungos įstatymas neturi nieko bendro su šeimos teisiniais santykiais yra klaidinga.

Todėl NŠT pasiūlė Seimui tinkamai atriboti santuoką nuo Civilinės sąjungos įstatymu siūlomo įteisinti instituto padarant Konstitucijos pakeitimą, kuriame Civilinės sąjungos institutas būtų netapatinamas su šeimos teisiniais santykiais. Šis pasiūlymas iš esmės atitinka Civilinės sąjungos įstatymo projekto iniciatorių tikslą reglamentuoti kartu gyvenančių, bet šeimos nesudariusių asmenų santykius ir spręsti jų praktines problemas.