Kauno Šeimos taryba sulaukė viešnių iš Marijampolės Šeimos komisijos, kurios atvyko pasisemti patirties, pasidalinti savąja. Labai džiaugu, kai yra buriamasi bendrai veiklai – atstovauti šeimas valdžios institucijoms ir valdžios sprendimus šeimoms. Tik ieškodami to, kas jungia, tampam stipresni ir randame prasmę bendrystėje. Kauno Šeimos tarybos pirmininkė dr. Ramunė Jurkuvienė dėkoja Jolitai Žukelienei už šio susitikimo iniciavimą.

Nuotraukoje nėra visų dalyvių, kurie buvo prisijungę nuotoliniu būdu. O jų buvo nemažai. Tikime, kad pradėtas bendradarbiavimas tęsis!