Penktadienį (birželio 9 d.) mirė Tarybos pirmininkė dr. Ramunė Jurkuvienė.

“Netekome aktyvios šeimos politikos žinovės, savo šalies patriotės, geros mamos, kuri tiek savo indėliu į motinystę, tiek nuopelnais šeimos stiprinimo srityje buvo pozityvios motinystės, atsakingumo, pasiaukojimo pavyzdys ir įkvėpimo šaltinis”,- rašoma prezidento Gitano Nausėdos užuojautoje artimiesiems bei bendruomenei.

Ramunė iki paskutiniosios akimirkos atsidavusiai dirbo Lietuvai ir nepailstančiai tęsė darbus dėl šeimos politikos tobulinimo.

Užuojauta artimiesiems ir Ją pažinojusiems kolegoms.
Šv. Mišios už a.a. doc. Ramunę Jurkuvienę birželio 10 d. (šeštadienį) 9 val. Mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje (Aukštaičių g. 4, Kaunas)
Atsisveikinimas “Rekviem” laidojimo namuose (Jonavos g. 41A, Kaunas) nuo 14 val.
Išlydėjimo Šv. Mišios vyks birželio 11 d. (sekmadienį) 15 val. Mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje (Aukštaičių g. 4, Kaunas). Laidotuvės vyks Eigulių kapinėse.