2023 m. sausio 27 d. įvyko pirmas šių metų posėdis, kuriame buvo aptartas Nacionalinės šeimos tarybos kalendorinis 2023 metų veiklos planas. Posėdžio metu Tarybos nariai pasidalino įžvalgomis apie tolimesnes Tarybos veiklos perspektyvas bei pateikė pasiūlymus dėl Tarybos veiklos tobulinimo. Taip pat buvo diskutuojama dėl LR Vyriausybės nutarimo „Dėl mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo, kuriuo ketinama mažinti valstybės biudžeto finansavimą mažoms nevalstybinėms mokykloms nuo kitų mokslo metų (2023 09 01). Šeimų ir su šeimomis dirbančios organizacijos nuogąstauja, kad kyla reali grėsmė ne tik jau sėkmingai veikiančių tokių mokyklų išnykimui, bet atimamos galimybės kurtis naujoms unikalioms mokykloms, kurios prisidėtų prie LR Švietimo įstatyme numatytos švietimo įvairovės bei ugdymo  prieinamumo visiems vaikams, ypač turintiems specialiųjų poreikių, reikalaujančių išskirtinio suaugusiųjų dėmesio, ar dėl jų neatitinkančių mokymosi metodų praradusiems motyvaciją mokytis valstybinėse mokyklose. Podėdyje buvo pasidalinta įžvalgomis  apie  šiuo metu LR Vyriausybėje svarstomą Valstybės pažangos strategiją „Lietuva 2050”. Siekiant aptarti bendradarbiavimo galimybes ir pasidalinti savo gerąja patirtimi nuspręsta surengti bendrą posėdį su Nacionaline sveikatos taryba.