Vadovaujantis LR Šeimos stiprinimo įstatymu, šiandien (kovo 1 d.), LR Seimui buvo pateikta Nacionalinės šeimos tarybos 2023 metų veiklos ataskaita. Joje pristatyta, kaip buvo skatinamas bendradarbiavimo diskursas kuriant šeimai palankią aplinką nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu bei kas buvo nuveikta, formuojant efektyvią šeimos politiką, stebėseną ir vertinimą.

Tarybos narė, laikinai atliekanti Tarybos pirmininko funkcijas Lijana Gvaldaitė įžanginiame žodyje mini, kad „Tarybai baigiant kadenciją galima įvertinti nuveiktus darbus, pasiekimus ir iššūkius. Dirbta išties intensyviai ir sutelktai, tačiau iššūkių netrūko. Visgi svarbiausia – tikėjimas, kad šeimos yra visuomenės gėris ir potencialas, kurį privalu saugoti ir į kurį verta investuoti, ir tik veikdami drauge galėsime pasitarnauti šeimų ir visos valstybės labui”.

Kviečiame susipažinti su veiklos ataskaita ir išsakyti savo pastebėjimus el. paštu: info@seimostaryba.lt