NŠT metinį pranešimą skiria institucijų, kuriančių ir įgyvendinančių šeimos politiką Lietuvoje, bendradarbiavimo temai. Tyrime, remiantis moksline literatūra, dokumentų analize ir interviu bei fokus grupės atstovų pasisakymais, atskleista, kaip teisėkūros paskatinti pastarųjų metų pokyčiai šeimos politikos institucinėje sąrangoje paveikė bendradarbiavimą tarp valstybės ir savivaldybių institucijų, o ypač kaip papildomų, tarpinstitucinį bendradarbiavimą skatinančių ir koordinuojančių, institutų ir mechanizmų atsiradimas prisideda prie centrinės ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimo formuojant ir įgyvendinant šeimos politiką. Tyrime nagrinėjami bendradarbiavimo ypatumai tarp skirtingų centrinių valdžios institucijų, jų bendradarbiavimas su savivaldybėmis bei su šeimų ir su šeimomis dirbančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis.

Perskaityti pranešimą galite paspaudę šią nuorodą: NŠT metinis pranešimas Tarpinstitucinis bendradarbiavimas formuojant ir įgyvendinant šeimos politiką