Birželio 7 d., penktadienį, Seimo Konstitucijos salėje Nacionalinė šeimos taryba kartu su Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetu surengė konferenciją „Tarpinstitucinio bendradarbiavimo perspektyvos šeimos gerovės srityje“.
Konferencijoje sulaukta daugiau nei 70 dalyvių, atstovaujančių įvairias institucijas, šeimų bei su šeimomis dirbančias organizacijas, akademinę bendruomenę, savivaldybių Šeimos komisijas/ tarybas.
Renginio dalyviams sveikinimo žodį tarė: Socialinės apsaugos ir darbo ministrė, laikinai einanti Švietimo, mokslo ir sporto ministro pareigas Monika Navickienė, Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkė Paulė Kuzmickienė, Seimo Laikinosios grupės „Už šeimą“ pirmininkė Vilija Aleknaitė Abramikienė, Socialinių reikalų ir darbo komiteto narys, Seimo Laikinosios grupės „Už šeimą“ narys Linas Kukuraitis.
Pirmąjį pranešimą skaitė Teresa Rošcinska (Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Horizontalios politikos ir projektų valdymo grupės patarėja) apžvelgdama šeimos politiką. Pranešimo metu supažindinta su LR Šeimos stiprinimo įstatymo pagrindinėmis nuostatomis, pristatytos pagrindinės šeimos politiką formuojančios ir įgyvendinančios institucijos, įstaigos ir organizacijos. Daug dėmesio skirta aptarti esamas šeimos politikos įgyvendinimo priemones ir paskatas šeimoms. Apžvelgta 2021-2030 m.  Šeimos politikos stiprinimo plėtros programa ir situacija dėl šioje programoje numatytų priemonių (ne)finansavimo.
Antrasis pranešimas buvo skirtas tyrimo „Tarpinstitucinio bendradarbiavimo perspektyvos šeimos gerovės srityje“ pristatymui. Tyrimo rengėjai doc. dr. Miroslavas Seniutis (Vilniaus universitetas), dr. Lijana Gvaldaitė ir Deimantė Rusteikaitė (Nacionalinė šeimos taryba) pristatė apibendrintus duomenis iš atliktų interviu su centrinės valdžios institucijų atstovais, dirbančiais šeimos politikos srityje. Tyrime atskleisti tarpinstitucinio bendradarbiavimo ypatumai tarp valstybės ir savivaldybių institucijų, nevyriausybinių organizacijų bei vietos bendruomenių formuojančių ir įgyvendinančių šeimos politiką.
Nacionalinės šeimos tarybos narės Daiva Riklienė, Dalia Vilkauskienė ir Kristina Malinovska pasidalijo gerąja patirtimi apie šeimai palankios aplinkos kūrimą savivaldybėse. Vilkaviškio rajono savivaldybės vicemerė ir Šeimos komisijos pirmininkė Daiva Riklienė pasidalijo, kaip jų savivaldybėje bendradarbiaujama sveikatos stiprinimo klausimais. Utenos rajono savivaldybės Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė ir Šeimos komisijos narė Dalia Vilkauskienė aptarė savivaldybės komisijų veiklą ir jų tarpusavio bendradarbiavimą. Vilniaus rajono savivaldybės Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyriaus vedėja ir Šeimos tarybos narė pristatė, kaip šeimai palanki aplinka kuriama saivaldybėje socialinėje srityje.
Nacionalinės šeimos tarybos narys, atstovaujantis nevyriausybinių organizacijų sektorių, pasidalijimo savo mintimis apie šeimų bei su šeimimos dirbančių organizacijų interesų atstovavimo iniciatyvų stiprinimą. Kalbėta apie nevyriausybinio sektoriaus ir valstybinių institucijų bendradarbiavimą bei finansavimo mechanizmus.
Konferenciją apibendrino prof. Ilona Tamutienė (Vytauto Didžiojo universitetas), skaitydama pranešimą „Kaip stiprinti bendradarbiavimą šeimos gerovės srityje? Viešosios politikos diskursas“. Pristatyti tarpinstitucinio bendradarbiavimo diskurso skirtingi modeliai ir bendradarbiavimo proceso etapai.
Diskusijos metu konferencijos dalyviai antrino vieni kitiems dėl tokios konferencijos temos aktualumo ir matymo šią konferenciją kaip svarbios lyderystės pavyzdį. Kalbėjusieji dalijosi mintimis apie poreikį tobulinti įstatymus, atsakomybių prisiėmimą ne tik iš valstybės, bet ir pačių piliečių. Pasidalinta apie šeimų iššūkius ir keltas klausimas, ar remiantis šiais iššūkiais ir turėtų būti formuojama šeimos politika.
Konferencijos įrašą galite peržiūrėti Jums patogiu laiku.