Tarybos narė, laikinai atliekanti Tarybos pirmininko funkcijas Lijana Gvaldaitė išklausė Respublikos Prezidento pranešimą ir pasidžiaugė, kad Respublikos Prezidentas nuosekliai laikosi savo tikslo – Lietuva gali ir turi tapti šeimai draugiškiausia valstybe. Prezidento nuomone,  būtina aktyviau prisidėti prie vaikus auginančių šeimų gerovės. Prezidentas savo pranešime sakė:

„Siekdami veiksmingos šeimos politikos, turime žengti dar toliau. Vaikus auginančioms šeimoms turi būti numatytos papildomos finansinės paskatos atsižvelgiant į globotinių skaičių. Vien didinti vaiko pinigų nepakanka. Valstybės interesas – kad vaikų tėvai ir globėjai gautų jiems reikiamas paslaugas ir galėtų daugiau užsidirbti.

Ne mažiau svarbu kryptingai spręsti kitus šeimoms aktualius klausimus. Vienas jų – auganti būsto prieinamumo problema. Išspręsti struktūrinius iššūkius galėsime tik formuodami strateginę būsto politikos darbotvarkę, kuri atsižvelgtų į poreikį tiek didžiuosiuose miestuose, tiek ir regionuose“.